Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phân tích cơ bản vs. Phân tích kỹ thuật


Phân tích kỹ thuật (Technical analysis) không đi sâu vào phân tích báo cáo tài chính hay đánh giá các chỉ số hoạt động của một công ty. Thay vào đó, phân tích kỹ thuật xem biểu đồ kỹ thuật ngắn để xác định các tín hiệu giá, xu hướng giá và xác định khả năng đảo chiều của giá cổ phiếu. Các phân tích kỹ thuật có xu hướng tham gia mua bán ngắn hạn và không nhất thiết phải xem xét định giá dài hạn. Động lực đằng sau phân tích kỹ thuật phần lớn được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường.