Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thời gian khớp lệnh trên HSX

Sở giao dịch chứng khoán TpHCM, HSX, giao dịch từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

Đối với Cổ phiếu (CP), Chứng chỉ quỹ đóng (CCQ đóng), Chứng chỉ Quỹ ETF, Chứng quyền đảm bảo (CW), thời gian giao dịch của các lệnh như sau:

- Phiên mở cửa từ  9:00 đến 9:15:  Lệnh ATO và Lệnh LO

- Phiên khớp lệnh liên tục từ 9:15 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30: Lệnh MP và  Lệnh LO

- Phiên đóng cửa từ 14:30 đến 14:45: Lênh ATC và Lệnh LO

- Ngoài ra nhà đầu tư có thể đặt lệnh thỏa thuận: từ 9:00 đến 11:30 và từ 13:00 đến 15:00

Đối với giao dịch cổ phiếu lô lẻ, thời gian giao dịch của các lệnh như sau: 

- Nhà đầu tư đặt chỉ có thể đặt lệnh LO trong suốt thời gian của phiên khớp lệnh liên tục từ  9:00 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30.

- Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh thỏa thuận: từ 9:00 đến 11:30 và từ 13:00 đến 15:00

Đối với giao dịch trái phiếu, giao dịch thỏa thuận từ 9:00 đến 11:30 và 13:00 đến 14:30.