Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thời hạn đầu tư

Thời hạn đầu tư (Investment horizon) mô tả tổng khoảng thời gian mà nhà đầu tư dự kiến nắm giữ một chứng khoán hoặc một danh mục đầu tư.

Nó có thể dao động từ ngắn hạn, có thể chỉ vài ngày, đến dài hạn hơn nhiều, có khả năng kéo dài hàng thập kỷ.

Thời hạn đầu tư sẽ xác định mức độ rủi ro mà NĐT phải gánh chịu, thu nhập mong đợi của họ là bao nhiêu và danh mục đầu tư sẽ gồm những gì.

Nói cách khác, khi một danh mục đầu tư có thời hạn nắm giữ ngắn hơn đồng nghĩa với mức độ chấp nhận rủi ro của NĐT đó thấp hơn, chỉ đầu tư vào những tài sản ổn định như tiền gửi hay trái phiếu có kỳ hạn ngắn.

Ngược lại, nhà đầu tư có thời hạn đầu tư dài hơn, ví dụ như 30 năm, có thể chấp nhận rủi ro nhiều hơn, vì họ sẽ có nhiều năm hơn để chờ thị trường phục hồi trong trường hợp giảm giá, và vì vậy có thể kì vọng mức lợi nhuận cao hơn.

Đồng thời, phần lớn tài sản của họ có thể được phân bổ nhiều hơn vào cổ phiếu.