Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mức độ chấp nhận rủi ro


Mức độ chấp nhận rủi ro (Risk tolerance) là mức tổn thất mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận do biến động thị trường khi đưa ra một quyết định đầu tư. Nó đo lường sự thoải mái của một cá nhân hoặc tổ chức đối với việc mất lợi nhuận, vốn đầu tư, hoặc tài sản trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Mức độ chấp nhận rủi ro phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mục tiêu tài chính, tình hình tài chính, tuổi tác, tâm lý cá nhân,...

Biết rõ mức độ chấp nhận rủi ro của mình sẽ giúp nhà đầu tư chọn được loại tài sản đầu tư phù hợp.

Ví dụ: nếu mức độ chấp nhận rủi ro thấp, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào các tài sản có rủi ro thấp như tiền gửi ngân hàng hoặc trái phiếu. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro cao, họ có thể đầu tư vào các loại tài sản có rủi ro cao và kỳ vọng sinh lời cao hơn như cổ phiếu, bất động sản.