Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Vốn góp bổ sung

Vốn góp bổ sung (APIC) là một thuật ngữ kế toán chỉ tiền mà nhà đầu tư trả vượt quá mệnh giá của cổ phiếu.

APIC thường được gọi là "vốn góp vượt mệnh giá", xảy ra khi nhà đầu tư mua cổ phiếu mới phát hành, trực tiếp từ công ty, trong giai đoạn phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO).

APIC là một phần của vốn chủ sở hữu thể hiện việc tăng giá trị của công ty do sự đầu tư từ bên ngoài. APIC có thể phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc cổ phiếu thường.

Ví dụ, giả sử một công ty phát hành 1 triệu cổ phiếu với mệnh giá là 50,000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi nhà đầu tư mua cổ phiếu họ phải trả 70,000 đồng cho mỗi cổ phiếu - hơn 20,000 đồng so với mệnh giá.

Vốn thu được từ đợt phát hành này được ghi nhận như sau:

50 tỷ đồng (50,000 đồng x 1 triệu cổ phiếu) được phân bổ cho vốn cổ phần/tài khoản vốn góp, số tiền dư thừa 20 tỷ đồng (20,000 đồng x 1 triệu cổ phiếu) được phân bổ vào tài khoản thặng dư đóng góp như một phần của APIC.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu