Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chính sách Abenomics

Abenomics là chính sách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhằm mục đích khôi phục nền kinh tế Nhật Bản sau nhiều năm suy thoái và giảm phát. Abenomics là từ ghép giữa Abe và economics, thể hiện sự quyết tâm của Thủ tướng Abe trong việc đưa nền kinh tế Nhật Bản trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững. Abenomics là một tập hợp các chính sách kinh tế được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ủng hộ khi ông lên nắm quyền lần thứ hai vào năm 2012.


Abenomics bao gồm ba mũi tên chính: nới lỏng tiền tệ, kích thích tài khóa và cải cách cơ cấu để kích thích nền kinh tế và thực hiện các cải cách kinh tế và quy định để giúp Nhật Bản cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu. 

Abenomics được kỳ vọng sẽ tạo ra lạm phát nhẹ, tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư, và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhật Bản.


Giống như tất cả các chính sách kinh tế của Nhật Bản, Abenomics đôi khi đã có lúc phát huy hiệu quả và đôi khi không phát huy được tốt.

Mục tiêu lạm phát đã đạt được và tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản thấp hơn hơn 2% so với thời điểm ông Abe lên nắm quyền lần thứ hai. Tương tự, GDP danh nghĩa đã tăng lên và lợi nhuận trước thuế cũng như doanh thu thuế của doanh nghiệp đều tăng đáng kể.

Tuy nhiên, những giai đoạn thành công của Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế toàn cầu và vấn đề quan trọng nhất của Nhật bản đó là dân số già đi nhanh chóng.