Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Kinh tế học hành vi

Kinh tế học hành vi (Behavioral Economics) là nghiên cứu dựa trên tâm lý học và kinh tế học để khám phá lý do tại sao con người đôi khi đưa ra những quyết định phi lý, cũng như tại sao và làm thế nào hành vi của họ không tuân theo dự đoán của các mô hình kinh tế.

Kinh tế học hành vi bị ảnh hưởng bởi tính hợp lý có giới hạn, cấu trúc của các lựa chọn, khuynh hướng nhận thức và tâm lý bầy đàn.

Kinh tế học hành vi được xây dựng dựa trên nhiều nguyên tắc bao gồm mức độ e ngại rủi ro (Risk Aversion), Heuristics, ngụy biện chi phí chìm…

Các công ty thường sử dụng thông tin từ kinh tế học hành vi để định giá hàng hóa, xây dựng quảng cáo và thiết kế giao diện sản phẩm của họ.

Đồ uống trong mùa giới hạn của Starbucks, chương trình khuyến mãi Lightning Deals của Amazon hoặc "mua một, tặng một" đều gắn liền với kinh tế học hành vi.