Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp (thường là doanh nghiệp nhỏ và vừa). Các sản phẩm mà ngân hàng thương mại thường cung cấp là tài khoản tiền gửi (tài khoản thanh toán và tài khoản tiết kiệm) và các khoản vay (vay mua ô tô, vay mua nhà, v.v.).

Ngân hàng thương mại tạo lợi nhuận bằng việc thu phí (đến từ việc cung cấp các dịch vụ như thẻ tín dụng, chuyển khoản tiền, v.v.) và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính có lãi suất khác nhau. Đồng thời, các ngân hàng thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong vận hành các hoạt động kinh tế - tài chính cho một quốc gia. Họ cung cấp vốn cho cá nhân và doanh nghiệp để phát triển kinh doanh, đầu tư vào các dự án và hỗ trợ các nhu cầu tài chính hàng ngày của người dân thông qua các dịch vụ tiết kiệm và thanh toán.

Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn giúp việc quản lý rủi ro tài chính, hỗ trợ cho việc quản lý tiền bạc và tăng cường sự ổn định của hệ thống tài chính. Điều này giúp duy trì sự ổn định trong hệ thống tài chính của nền kinh tế.


Tại Việt Nam, Top 4 ngân hàng thương mại được xem là lớn nhất, còn được gọi là Big4 Ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).