Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường mở

Thị trường mở (Open market) hay thị trường tự do là thị trường trong đó các hàng hóa, dịch vụ và tài sản được giao dịch công khai và tự do giữa người mua và người bán. Theo đó, không có sự can thiệp từ chính phủ hoặc các quy định hạn chế đối với hoạt động thương mại.

Các quyết định về giá cả, số lượng và chất lượng được dựa trên sự tương tác giữa các bên tham gia cũng như cung và cầu. Thị trường mở cho phép tính cạnh tranh lớn hơn, tăng hiệu quả và phân bổ nguồn lực tốt hơn. Tuy nhiên, thị trường mở vẫn có rào cản cạnh tranh đối với việc gia nhập.

Sự tồn tại của các doanh nghiệp lớn, có thị phần lớn dẫn dắt thị trường là rào cản cạnh tranh lớn nhất đến sự gia nhập thị trường của các công ty mới.

Thị trường mở có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các chợ truyền thống đến thị trường trực tuyến như Shopee, Lazada… Chúng cũng có thể chỉ thị trường chứng khoán OTC, nơi các chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ được giao dịch tự do theo cung cầu. Hoặc, là thị trường lao động, nơi các công ty tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên, và người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm.