Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Công ty môi giới

Công ty môi giới (Brokerage company) được hiểu là một bên trung gian, có thể là một tổ chức, công ty hoặc cá nhân đại diện bảo vệ quyền lợi, đưa ra lời khuyên đúng đắn và vạch ra các hướng giao dịch có lợi cho khách hàng bởi trên thực tế, nhiều nhà đầu tư phụ thuộc vào kiến thức và chuyên môn của các nhà môi giới khi tham gia vào thị trường tại chính. Tuy nhiên, khách hàng sẽ mất một khoản phí hoa hồng cho bên môi giới.

Công ty môi giới đầy đủ dịch vụ giúp khách hàng mua và bán chứng khoán tài chính trên sàn giao dịch chứng khoán. Họ cung cấp quyền truy cập vào một loạt các loại tài sản không chỉ bao gồm cổ phiếu mà còn cả trái phiếu, ngoại hối, hàng hóa và các công cụ phái sinh khác. Cùng với đó, công ty chứng khoản còn cung cấp một loạt các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn. Thông thường, họ có một đội ngũ nghiên cứu và phân tích chính thức cũng như duy trì các văn phòng và chi nhánh thực tế mà khách hàng có thể ghé thăm. 

Mặc dù nhà đầu tư có thể tự mình điều hành danh mục đầu tư và đưa ra tất cả các quyết định đầu tư mà bạn muốn, nhưng không có gì có thể vượt qua được việc có các nhà môi giới với kiến thức và chuyên môn hướng dẫn, bên cạnh đó họ cũng thường có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Đồng thời họ cũng có thể chịu trách nhiệm quản lý danh mục đầu tư của khách hàng, dựa trên mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro để đề xuất các chiến lược đầu tư phù hợp.