Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Mua để trả

Mua để trả (Buy to Cover) là một khái niệm trong thị trường giao ngay (spot market) hoặc giao dịch quyền chọn (options trading). Mua để trả liên quan đến việc mua chứng khoán được niêm yết khác để đóng vị thế bán hiện tại. Khi bạn đang có vị thế bán, nghĩa là bạn bán một tài sản mà bạn không sở hữu với hy vọng rằng giá tài sản đó sẽ giảm trong tương lai, để đóng vị thế bán này, bạn phải mua tài sản đó trở lại và trả nó cho nhà môi giới. Hành động mua lại tài sản để đóng vị thế bán này được gọi là “buy to cover” và vị thế bán này được biết đến tên gọi khác là “bán khống”.

Giả sử một nhà đầu tư mở một vị thế bán khống cổ phiếu ABC với giá cổ phiếu hiện tại là 50,000đ và kỳ vọng nó sẽ giảm trong những tháng tới vì tình hình tài chính của công ty báo hiệu rằng nó đang gặp khó khăn. Đối với bán khống, nhà đầu tư sẽ không sở hữu cổ phiếu ABC mà thay vào đó là vay nó từ nhà môi giới. Giả sử nhà đầu tư này vay 100 cổ phiếu ABC với giá 50,000đ/CP và bán nó ra thị trường với giá 50,000đ.

Sau đó, cổ phiếu ABC giảm đúng như kỳ vọng của nhà đầu tư xuống còn 20,000đ/CP, nhà đầu tư bắt đầu đặt lệnh 100 mua cổ phiếu này với giá thị trường và trả lại cho nhà môi giới. Việc nhà đầu tư thực hiện lệnh mua 100 cổ phiếu ABC với giá 20,000đ/CP để trả cho nhà môi giới được gọi là “buy to cover”.

Giao dịch này mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận: (50,000 - 20,000) x 100 = 3,000,000đ