Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quản lý tài sản


Quản lý tài sản (Asset management) là hoạt động thực hiện việc đầu tư, theo dõi, đánh giá, mua bán các tài sản cho khách hàng. Các công ty quản lý quỹ, các chuyên gia tài chính thường quản lý tài sản cho những cá nhân và tổ chức khác và thu phí từ việc quản lý.

Mục tiêu của quản lý tài sản là tối đa hóa giá trị của danh mục đầu tư theo thời gian trong khi duy trì mức rủi ro có thể chấp nhận được theo yêu cầu của khách hàng. Nghĩa là, khả năng chấp nhập rủi ro và mục tiêu của khách hàng là câu hỏi đầu tiên được đặt ra. Một người về hưu sống dựa vào thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc một nhà quản lý quỹ hưu trí giám sát quỹ hưu trí là không thích rủi ro. Một người trẻ tuổi hoặc bất kỳ người nào có khả năng chấp nhận rủi ro cao có thể muốn đầu tư vào những khoản đầu tư có rủi ro cao nhằm kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Người quản lý tài sản có trách nhiệm ủy thác và đưa ra quyết định thay mặt cho khách hàng của mình. Vai trò của người quản lý tài sản là xác định những khoản đầu tư nào nên thực hiện hoặc tránh và hiện thực hóa các mục tiêu tài chính của khách hàng trong giới hạn khả năng chịu rủi ro của khách hàng. Các khoản đầu tư có thể bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hàng hóa, đầu tư thay thế, quỹ tương hỗ,…

Hoạt động quản lý tài sản tại Việt nam chủ yếu thông qua các công ty quản lý quỹ. Mặc dù vậy, do chưa có quỹ hưu trí tự nguyện, mảng quản lý quỹ tại Viêt Nam hiện nay vẫn chưa phát triển. Tại Việt Nam, các quỹ nước ngoài hoạt động là chủ yếu, vì quy mô và số lượng quỹ nội địa còn khá hạn chế.


Xem thêm:

Cách tiết kiệm tiền sinh hoạt

Sử dụng bảng kế hoạch chi tiêu cá nhân trong quản lý tài chính