Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư (Investment fund) là nguồn cung cấp vốn của nhiều nhà đầu tư được sử dụng để mua chung chứng khoán, trong khi mỗi nhà đầu tư giữ quyền sở hữu và kiểm soát cổ phiếu của mình. Một quỹ đầu tư cung cấp nhiều cơ hội đầu tư hơn, quản lý chuyên nghiệp hơn và có phí đầu tư thấp hơn. Mục tiêu chính của quỹ đầu tư là tạo ra lợi nhuận hoặc tăng giá trị tài sản của các nhà đầu tư thông qua việc phân tán rủi ro và tận dụng sự chuyên nghiệp của người quản lý quỹ.

Các loại quỹ đầu tư bao gồm Quỹ tương hỗ (Mutual funds), quỹ hoán đổi danh mục đầu tư (ETF), quỹ thị trường tiền tệ và quỹ đầu cơ (hedge fund)...

Quỹ đầu tư có 2 hình thức, quỹ mở và quỹ đóng:

- Quỹ mở huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư và có số lượng cổ phiếu không giới hạn. Số lượng cổ phần trong quỹ mở có thể tăng hoặc giảm theo nhu cầu của nhà đầu tư và nhà quản lý cũng có thể mua lại chúng. Giá trị cổ phần trong quỹ mở thường được tính toán dựa trên giá trị tài sản ròng của quỹ chia cho số lượng cổ phần đang tồn tại.

- Quỹ đóng thường phát hành một lượng cổ phiếu cố định thông qua một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) để huy động vốn. Số lượng cổ phần không thay đổi theo nhu cầu của nhà đầu tư. Giá trị cổ phần trong quỹ đóng được xác định bởi thị trường thông qua quá trình mua bán trên sàn giao dịch, và giá cổ phần có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị tài sản ròng thực tế của quỹ. Nhà đầu tư muốn mua cổ phần quỹ đóng phải thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch, giống như mua cổ phiếu công ty.