Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tiền gửi có kỳ hạn


Tiền gửi có kỳ hạn (Term deposit) là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách hàng. Trong giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, người gửi cam kết gửi một số tiền nhất định trong một khoản thời gian cụ thể (thường từ một tháng đến một vài năm), và ngân hàng cam kết hoàn trả lại số tiền gốc cùng với lãi suất đã được thỏa thuận khi đến kỳ đáo hạn.

Trong giao dịch tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn được xác định trước và không thay đổi trong suốt kỳ hạn. Người gửi biết trước mức lãi suất mà mình sẽ nhận được và có thể dự báo được số tiền lãi mà mình sẽ thu được khi tiền gửi đáo hạn.

Trong hầu hết các trường hợp, tiền gửi có kỳ hạn không có phép rút tiền trước hạn mà không có thông báo trước, nếu khách hàng rút tiền trước hạn thì sẽ bị mất một khoản phí, điều này nhằm đảm bảo tính ổn định và khuyến khích người gửi duy trì số tiền gửi trong suốt kỳ hạn. Tuy nhiên, ngày nay, nhằm mang lại sự linh hoạt, thuận tiện cho khách hàng và thu hút khách hàng, nhiều ngân hàng đã thay đổi quy định và cho phép khách hàng rút một khoản tiền gửi mà không cần báo trước. Điều này thường áp dụng cho các khoản tiền có giá trị nhỏ và thời gian gửi ngắn.


Xem thêm: Có nên mua trái phiếu ngân hàng