Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tích lũy

Tích lũy (Savings) hay tiền tiết kiệm là số tiền còn lại sau khi trừ chi phí chi tiêu của một người khỏi thu nhập khả dụng của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, tích luỹ đại diện cho thặng dư ròng (tiền dư ròng) của một cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi tất cả các chi phí và nghĩa vụ đã được thanh toán. Mục tiêu chính của tích lũy là tạo ra một quỹ tiền dự trữ để đáp ứng các mục tiêu tài chính như mua sắm, nghỉ hưu, du lịch,... hoặc để phòng ngừa trước các tình huống khẩn cấp. 

Các khoản tích lũy thường được giữ dưới dạng tiền hoặc các khoản tương đương tiền (ví dụ như tiền gửi ngân hàng), vì nó không có rủi ro bị mất mát mà còn có thể mang lại lợi nhuận tối thiểu tương ứng. Đồng thời, tích luỹ có thể được tăng lên thông qua việc đầu tư, tuy nhiên, điều này đòi hỏi tiền phải được đặt vào các vị thế rủi ro hơn.

Ví dụ: nếu bây giờ bạn gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng Vietcombank với kì hạn 6 tháng, bạn sẽ nhận được lãi suất lên tới 4%.