Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Big Data

Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ các tập dữ liệu lớn và phức tạp đến mức các công cụ xử lý dữ liệu truyền thống không thể xử lý được.

Big Data có thể bao gồm các loại dữ liệu khác nhau, từ văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, đến dữ liệu cảm biến, GPS, giao dịch thương mại điện tử, v.v. Big Data có ba đặc trưng chính là khối lượng (volume), tốc độ (velocity) và đa dạng (variety).

Khối lượng là kích thước của tập dữ liệu, tốc độ là tốc độ sinh ra và xử lý dữ liệu, đa dạng là sự phong phú và phức tạp của các loại dữ liệu.

Big Data có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, kinh doanh, chính phủ, an ninh, v.v. Big Data giúp phân tích và khai thác các xu hướng, mẫu và hiểu biết mới từ các nguồn dữ liệu khổng lồ, qua đó tạo ra các giá trị và lợi ích cho xã hội và kinh tế.