Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ký gửi

Ký gửi (Consignment) là một hình thức thỏa thuận giữa hai bên trong đó bên gửi trao quyền quản lý và bán hàng hóa cho bên nhận ký gửi  theo hình thức tạm thời. Bên nhận ký gửi sẽ thực hiện việc bán hàng hóa cho bên thứ ba hoặc xử lý hàng hóa theo yêu cầu của bên gửi. Bên gửi vẫn giữ quyền sở hữu hàng hóa cho đến khi hàng hóa được bán hoặc trả lại. Các mặt hàng được bán ký gửi thường được bán bởi các cửa hàng ký gửi, những cửa hàng này nhận được một tỷ lệ phần trăm doanh thu từ việc bán hàng dưới hình thức hoa hồng.

Ưu điểm:  

- Khi sử dụng hình thức này, tiền sẽ được thanh toán khi hàng hóa được giao dịch hoặc trả lại thành công.  

- Lưu trữ, quản lý và trưng bày hàng hóa sẽ thuộc trách nhiệm của bên nhận ký gửi thay vì bên gửi 

- Bên gửi cũng có thể tận dụng mạng lưới và kinh nghiệm bán hàng của bên nhận ký gửi để tiếp cận khách hàng mới hoặc mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa của mình. 

- Nếu có mất mát hoặc hư hỏng, bên nhận sẽ chịu trách nhiệm đền bù theo đúng thỏa thuận đã được đặt ra trong hợp đồng

Nhược điểm:  Nhược điểm chính của mô hình ký gửi đối với người sản xuất hoặc chủ sở hữu là các cửa hàng ký gửi thường tính mức hoa hồng cao cho việc bán hàng ký gửi và nó có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận của bên gửi. Một nhược điểm khác của mô hình ký gửi là người bán có thể mất quyền kiểm soát cách thức tiếp thị và bán sản phẩm của họ. Điều này có nghĩa là sản phẩm có thể được trình bày theo cách mà chủ sở hữu hoặc nhà sản xuất không đồng thuận.