Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Selling, General and Administrative Expense - SG&A), đề cập đến tất cả các khoản chi phí “phi sản xuất” của một doanh nghiệp.

Trong đó, chi phí bán hàng là khoản chi phí phát sinh trong quá trình chào bán sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ ra đến khách hàng.

Đó có thể là chi phí thanh toán cho các giao dịch bán hàng, quảng cáo và tiếp thị, tiền hoa hồng nếu có khi bán hàng, chi phí vận chuyển, chi phí tiếp khách hàng…

Chi phí quản lý doanh nghiệp là khoản chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cho việc vận hành và quản lý của mình.

Những chi phí này bao gồm tiền thuê nhà/ văn phòng, kế toán, tiền lương cho nhân viên, phí bảo hiểm xã hội…