Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí kiểm soát chất lượng

Chi phí kiểm soát chất lượng (Appraisal Costs) là một khoản phí mà các công ty phải trả cho việc kiểm soát chất lượng, phát hiện các lỗi trong sản phẩm của mình trước khi giao chúng cho khách hàng.

Chi phí kiểm soát chất lượng là chi phí cần thiết cho sự thành công, các công ty không hề ngần ngại trong việc thực hiện thẩm định, bởi vì số tiền bị mất do bán sản phẩm hoặc dịch vụ bị lỗi vượt xa chi phí thẩm định.

Quy trình đánh giá chất lượng được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, theo đó chi phí sản phẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ kiểm soát chất lượng và công ty đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ sản phẩm.