Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chu kỳ kinh doanh

Chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp (Business cycle) thường được xem xét cụ thể như chu kỳ kinh doanh của sản phẩm. Đối với mỗi doanh nghiệp sẽ có một vòng đời riêng và cách xác định cũng khác nhau.

Giai đoạn hình thành: Tại giai đoạn khởi nghiệp của một doanh nghiệp với các ý tưởng kinh doanh. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp chưa có vị thế trên thị trường và chưa hoạt động ổn định. Các hoạt động tập trung vào việc thiết lập cơ sở hạ tầng, xây dựng sản phẩm/dịch vụ, tìm kiếm và thu hút khách hàng, xây dựng đội ngũ nhân sự, các quy trình hoạt động cơ bản và nguồn vốn.

Giai đoạn phát triển: Doanh nghiệp bắt đầu đưa các sản phẩm, dịch vụ của mình ra thị trường, thị phần tăng lên và bắt đầu đạt được sự tin tưởng từ khách hàng. Các doanh nghiệp bắt đầu mở rộng nguồn lực, quy mô doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Giai đoạn trưởng thành: Doanh nghiệp đã đạt được sự ổn định trên thị trường.Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào việc duy trì và mở rộng thị phần, nghiên cứu và phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng, tối ưu hóa mô hình hoạt động và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Giai đoạn suy thoái: Sau khi đạt được sự tăng trưởng vượt trội nhờ vào các sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng, đây cũng là lúc mà các doanh nghiệp dễ “ngủ quên” nhất. Nếu doanh nghiệp không tập trung và điều chỉnh kịp thời với nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp sẽ bị mất khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh. Vì thế, doanh thu và lợi nhuận giảm dần cho đến khi dòng tiền cạn kiệt và doanh nghiệp bước vào thời kỳ suy thoái.