Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (CFI) là một trong những phần trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo số tiền đã được tạo ra hoặc chi tiêu từ các hoạt động liên quan đến đầu tư trong một giai đoạn cụ thể.

Ví dụ về dòng tiền từ hoạt động đầu tư

+ Mua tài sản cố định, cổ phiếu hoặc chứng khoán – dòng tiền âm

+ Tiền cho vay – dòng tiền âm  

+ Bán tài sản cố định, chứng khoán đầu tư – dòng tiền dương  

+ Thu các khoản cho vay và tiền bảo hiểm – dòng tiền dương

Ví dụ cụ thể về các hoạt động đầu tư có dòng tiền âm

- Mua chứng khoán thị trường với giá 21,9 tỷ USD  

- Các khoản thanh toán mua lại tài sản, nhà máy và thiết bị với giá 7,7 tỷ USD  

Ví dụ cụ thể về các hoạt động đầu tư có dòng tiền dương  

- Tiền thu được từ chứng khoán thị trường đáo hạn với giá 26,7 tỷ USD  

- Tiền thu được từ việc bán chứng khoán thị trường với giá 49,5 tỷ USD 

Tổng kết, dòng tiền ròng được tạo ra từ hoạt động đầu tư là 46,6 tỷ USD

Thông thường, dòng tiền âm thường là dấu hiệu cho thấy hoạt động kém hiệu quả của công ty. Tuy nhiên, dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư có thể là do lượng tiền mặt đáng kể được đầu tư vào hoạt động lâu dài của công ty, chẳng hạn như hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư rất quan trọng vì nó cho thấy cách công ty phân bổ tiền mặt trong dài hạn. Ví dụ: một công ty có thể đầu tư vào tài sản cố định như bất động sản, nhà xưởng và thiết bị để phát triển kinh doanh. Mặc dù điều này báo hiệu dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư trong ngắn hạn nhưng nó có thể giúp công ty tạo ra dòng tiền lớn trong dài hạn. Một công ty cũng có thể chọn đầu tư tiền mặt vào chứng khoán ngắn hạn nhằm bán có lời được trên thị trường giúp tăng lợi nhuận.