Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Số ngày tồn kho bình quân

Số ngày tồn kho bình quân (Day sales of inventory) là số ngày trung bình để một công ty bán hết hàng tồn kho.

Số ngày tồn kho bình quân còn được gọi là doanh số hàng tồn kho trong ngày (DSI).

Số ngày tồn kho bình quân cho nhà phân tích xác định hiệu quả bán hàng của một công ty, dùng để so sánh hàng tồn kho được chuyển nhanh như thế nào so với công ty khác. Công ty nào bán hàng tồn kho càng sớm để kiếm lợi nhuận thì càng có lãi.

Chỉ số tồn kho trung bình là một chỉ số tài chính quan trọng, đặc biệt trong ngành công nghiệp có chu kỳ bán hàng và chu kỳ sản phẩm nhanh, như ngành công nghệ.

Số ngày tồn kho trung bình cao có thể cho biết một công ty không quản lý hàng tồn kho hiệu quả hoặc đang có hàng tồn kho khó bán.

Công thức xác định số ngày tồn kho trung bình:

DSI = C/G * 365

Trong đó:

- C: Chi phí hàng tồn kho bình quân tính đến thời điểm hiện tại

- G: Giá vốn hàng bán (COGS)