Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thuế chuyển nhượng vốn

Thuế chuyển nhượng vốn (Capital Gains Tax) là khoản thuế đánh vào lợi nhuận mà nhà đầu tư kiếm được khi bán khoản đầu tư. Thuế lãi vốn chỉ áp dụng cho tài sản vốn, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, tài sản kỹ thuật số, trang sức, bộ sưu tập tiền xu và bất động sản. Khi bất kỳ tài sản đầu tư chịu thuế nào khác được bán, lãi vốn hoặc lợi nhuận được coi là đã được thực hiện. Thuế không áp dụng cho các khoản đầu tư chưa bán hoặc lãi vốn chưa thực hiện, bất kể tài sản đó được nắm giữ trong bao lâu hay giá trị của chúng tăng lên bao nhiêu.

Đối với doanh nghiệp thuế chuyển nhượng vốn:

Thuế TNDN chuyển nhượng vốn = Thu nhập tính thuế x thuế suất

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng (A) - Giá mua của cổ phần chuyển nhượng (B) - Chi phí chuyển nhượng (C)

+ (A): tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được và phù hợp theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

+ (B): giá trị trên sổ sách, hồ sơ, chứng từ và được các bên tham gia xác nhận

+ (C): khoản chi trực tiếp đến chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Đối với Các nhà đầu tư cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x thuế suất