Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trọng tài

Trọng tài (Arbitration), hay trọng tài thương mại, là một phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận, có thể được sử dụng thay thế cho phương thức giải quyết tranh chấp bằng Tòa án.

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp đơn giản, linh hoạt theo thỏa thuân của các bên, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng. 

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài không công khai sẽ giúp doanh nghiệp giữ bí mật, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.