Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Company Report: BVH

Thông tin chung

Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) là tập đoàn hàng đầu về ngành tài chính bảo hiểm ở Việt Nam, đặc biệt là bảo hiểm phi nhân thọ. Lĩnh vực hoạt động chính của tập đoàn là cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính bao gồm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, ngân hàng, tư vấn đầu tư, quản lý quỹ và kinh doanh bất động sản. Bảo Việt được thành lập vào năm 1964 và chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phồ Hồ Chí Minh (HOSE) năm 2009.

Cập nhật thông tin gần nhất

Lũy kế 9T/2023, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 29,464 tỷ đồng, giảm 2.1% svck và lợi nhuận sau thuế đạt 1,428 tỷ đồng, tăng 14.1% svck 2022, chủ yếu nhờ tăng trưởng từ hoạt động đầu tư của tập đoàn. 

Tại Diễn đàn Kinh doanh lần thứ 11 của Tạp chí Forbes với chủ đề Đổi mới mô hình tăng trưởng, Bảo Việt là đại diện duy nhất ngành bảo hiểm 11 năm liên tiếp được vinh danh trong “Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất” do Forbes công bố. 

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tính đến cuối năm 2022, Bảo Việt là doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam, theo sau là Prudential, Manulife, Dai-ichi Life, và AIA.

Diễn biến giá cổ phiếu so với VNINDEX

Điểm nhấn tài chính

Lũy kế 9T/2023, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận sau thuế của BVH lần lượt đạt 29,464 tỷ đồng và 1,428 tỷ đồng, lần lượt giảm 2.1% và tăng 14.1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó doanh thu bảo hiểm nhân thọ đạt 23,906 tỷ đồng, giảm 2.2%; doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7,460 tỷ đồng, tăng 2.7%; phí nhận tái; và phí nhượng tái bảo hiểm tăng 28.5% lên 141 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn, và chi phí bồi thường nhượng tái bảo hiểm lần lượt tăng đến 67.2% và 33.8% đã khiến cho chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng đến 33.8% lên 14,468 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng tăng đến 41.2% lên 10,251 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi tăng 70.8% lên 6,693 tỷ đồng.

Kết thúc 9T/2023, tổng tài sản của BVH đạt 215,293 tỷ đồng, tăng 6.8% so với đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền tăng gấp 6 so với đầu năm lên 12,344 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tương đương tiền tăng thêm gần 8 lần so với đầu năm, lên 10,663 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 6.8% lên 192,724 tỷ đồng so với đầu năm.

Giai đoạn 2023-2024, theo Công ty chứng khoán VNDirect cho rằng với nền lãi suất cao và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng sẽ là hai động lực tăng trưởng giúp BVH cải thiện đáng kể ROE. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ cho năm 2023 sẽ chậm lại so với năm 2022 vì vấn đề “khủng hoảng” niềm tin cần có thời gian để phục hồi. Sang năm 2024, BVH có thể đối mặt với những thách thức của môi trường lãi suất thấp trong năm 2024.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập (15/01/1965 – 15/01/2025), Bảo Việt triển khai chiến lược phát triển bền vững trong chiến lược kinh doanh nhằm tạo ra các giá trị mới và chia sẻ các giá trị đó với cộng đồng. Bên cạnh đó, BVH được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vị thế top đầu ở cả thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, qua đó, sẽ nắm bắt tốt tiềm năng tăng trưởng to lớn của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Định giá cổ phiếu so với VNINDEX

Khuyến nghị đầu tư của các CTCK

Giá mục tiêu là định giá công ty do các nhà phân tích thuộc các công ty chứng khoán đánh giá và phân tích. Các nhà phân tích so sánh giá thị trường và giá mục tiêu để đưa ra quyết định mua bán. Thông thường, khi giá thị trường thấp hơn mức định giá một mức nhất định sẽ có Khuyến Nghị Mua. Ngược lại nếu giá thị trường cao hơn mức định giá thì sẽ là Khuyến Nghị Bán.

Giá trị khoản đầu tư 100K VND vào các kênh tài sản qua các năm

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Các tài liệu trong báo cáo này dựa trên thông tin từ các nguồn công khai. Tititada không chịu trách nhiệm về việc điều tra hoặc xác minh độc lập thông tin đó (bao gồm nhưng không giới hạn, dữ liệu từ các nhà cung cấp bên thứ ba). Không có tuyên bố hoặc đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Các tài liệu này không được xem là một khuyến nghị đối với bất kỳ giao dịch nào hoặc vấn đề nào khác. Tititada không chịu trách nhiệm cập nhật hoặc sửa đổi các tài liệu này. Các tài liệu này không được chuẩn bị nhằm mục đích công bố công khai theo luật chứng khoán hoặc theo cách khác, nhằm phục vụ lợi ích và sử dụng của Tititada, và không được sao chép, phổ biến, trích dẫn hoặc tham khảo, toàn bộ hoặc một phần, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Tititada.


Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia

Tìm hiểu thêm và nâng cao kiến thức đầu tư chứng khoán. Quản lý rủi ro đầu tư hiệu quả cùng Tititada, chuyên gia đầu tư của riêng bạn.