Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu niêm yết

Cổ phiếu niêm yết (Listed shares) là cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành và được chào bán ra công chúng và niêm yết giá trên thị trường chứng khoán để nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch mua bán. Cổ phiếu niêm yết đã được các sàn chứng khoán kiểm định và đã đáp ứng đủ các cơ bản để được phép giao dịch. Cổ phiếu niêm yết có sẵn để mua bán công khai thông qua các phiên giao dịch trên sàn, và giá cổ phiếu thường được xác định dựa trên sự cân nhắc giữa người mua và người bán trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu niêm yết cung cấp một cơ hội cho công ty hoặc tổ chức thu hút vốn từ công chúng thông qua việc bán cổ phiếu. Đồng thời, nó cũng cung cấp khả năng đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, cho phép họ tham gia vào sự phát triển và tăng trưởng của công ty và thị trường chứng khoán.


Xem thêm:

Cách đầu tư cổ phiếu cho người mới bắt đầu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu