Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cổ phiếu tăng trưởng

Cổ phiếu tăng trưởng (Growth Stock) là cổ phiếu của công ty được dự đoán có tiềm năng tăng trưởng cao hoặc cao hơn nhiều so với thị trường chung. Những cổ phiếu này thường không trả cổ tức, do công ty muốn giữ lại các khoản thu nhập để tái đầu tư, nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh doanh cũng như doanh thu của công ty trong tương lai.

Do thường không trả cổ tức, nên việc đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng được xem là khá rủi ro.

Cơ hội duy nhất mà một nhà đầu tư cổ phiếu tăng trưởng có thể kiếm được tiền là khi giá cổ phiếu tăng và họ bán cổ phiếu đồng thời ghi nhận lãi vốn.

Cổ phiếu tăng trưởng thường được giao dịch với chi số P/E (giá trên lợi nhuận một cổ phiếu) khá cao, do các nhà đầu tư kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai sẽ làm cho E tăng và do đó chỉ số P/E sẽ giảm.

Cổ phiếu tăng trưởng cũng chia sẻ một vài đặc điểm chung.

Ví dụ: các công ty tăng trưởng thường cung cấp tới thị trường một hay vài dòng sản phẩm/dịch vụ độc đáo nào đó, mà họ đã có bằng sáng chế hay bản quyền cho những thành phẩm hay công nghệ sản xuất của họ.

Điều này giúp họ trở thành người tiên phong, đi trước trong lĩnh vực đó.

Và để nâng cao sức cạnh tranh, họ tái đầu tư lợi nhuận để tiếp tục phát triển, làm mới các công nghệ và bằng sáng chế như một cách để đảm bảo đem về lợi nhuận và đạt tăng trưởng trong dài hạn.