Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng (Trend trading) là một phương pháp giao dịch kiếm lợi nhuận thông qua việc phân tích xu thế của tài sản theo một chiều hướng cụ thể.

Khi giá di chuyển theo một hướng, chẳng hạn như lên hoặc xuống, trong một khoảng thời gian nhất định thì đó được gọi là xu hướng.

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng một chứng khoán sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng hướng với xu hướng hiện tại.

Tuy nhiên, để tránh tình trạng xấu nếu xảy ra sự đảo ngược xu hướng, các chiến lược này thường gồm những lệnh như chốt lời (take-profit) và dừng lỗ (stop-loss).

Ngoài những lệnh hành động giá này, các nhà giao dịch còn sử dụng các công cụ kỹ thuật khác để xác định hướng xu hướng và thời điểm nó có thể thay đổi, chẳng hạn như là đường xu hướng hoặc đường trung bình động nhằm xác định hướng xu hướng và cung cấp các tín hiệu giao dịch.

Nhà giao dịch theo xu hướng gia nhập vị thế mua khi chứng khoán đang có xu hướng tăng lên, được thể hiện bởi các đáy đảo chiều cao hơn đáy trước và đỉnh mới chiều cao hơn đỉnh cũ.

Ngược lại, tham gia vào một vị thế bán khi một tài sản đang có xu hướng đi xuống, được thể hiện bởi đáy mới thấp hơn đáy cũ và đỉnh đảo chiều thấp hơn đỉnh trước.