Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hợp đồng hoán đổi tài sản

Hợp đồng hoán đổi tài sản (Asset Swap) có cấu trúc giống hợp đồng hoán đổi lãi suất nhưng với khác biệt chính nằm ở tài sản. Đây là một dạng hợp đồng phái sinh mà hai bên tham gia sẽ trao đổi các công cụ tài chính với nhau. Các công cụ tài chính này có thể là bất cứ thứ gì, tuy nhiên đa số các hợp đồng hoán đổi thường liên quan đến dòng tiền được tính trên cơ sở vốn gốc giả định được hai bên đồng ý. Và như tên gọi của mình, hợp đồng hoán đổi tài sản sẽ sử dụng tài sản thay vì dòng tiền.

Hợp đồng hoán đổi không được giao dịch trên các sàn và các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường không tiếp cận được với hợp đồng hoán đổi. Thay vào đó, chúng được giao dịch qua kênh riêng giữa các doanh nghiệp với các tổ chức tài chính.

Dù được dùng cho mục đích phòng ngừa rủi ro lãi suất hay rủi ro thanh toán, thì hợp đồng hoán đổi cũng phải thực hiện hai giao dịch tách biệt.

Ví dụ về  Hợp đồng hoán đổi lãi suất:  Đầu tiên, người mua hợp đồng mua trái phiếu từ người bán hợp đồng bằng mệnh giá cộng với lãi suất dồn tích (đây được gọi là giá bẩn). Tiếp theo, hai bên sẽ kí một thỏa thuận trong đó người mua đồng ý trả lãi suất coupon cho người bán bằng với lãi suất được nhận từ trái phiếu. Đổi lại người mua sẽ nhận được những lãi suất thả nổi bằng với lãi suất liên ngân hàng cộng (hoặc trừ) một khoản chênh lệch cố định theo cam kết. Ngày đáo hạn của hợp đồng hoán đổi chính là ngày đáo hạn của tài sản cơ sở.