Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản đầu tư thay thế

Khoản đầu tư thay thế (Alternative investment) đề cập đến các loại tài sản đầu tư tài chính không nằm trong nhóm các tài sản thông thường như cổ phiếu, trái phiếu hay các loại tiền tệ.

Các khoản đầu tư thay thế có thể bao gồm quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ phòng hộ, tiền điện tử, chứng khoán phái sinh, hàng hóa, hay tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ.

Bất động sản cũng thường được phân loại là một khoản đầu tư thay thế.

Do tính chất phức tạp, yếu tố pháp lý kém và độ rủi ro cao nên chúng thường chủ yếu được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp hoặc các nhà đầu tư có giá trị tài sản ròng cao.

Các khoản đầu tư thay thế  thường có rui ro cao hơn so với các loại sản phẩm tài chính truyền thống như cổ phiếu, trái phiếu và cũng thường yêu cầu số vốn bỏ ra ban đầu cao hơn so với các quỹ tương hỗ hay quỹ ETFs, và ít được phổ biến công khai đến các nhà đầu tư.

Nhà đầu tư có thể gặp khó khăn trong việc định giá vì thông tin về các nhóm tài sản thay thế này cũng như giao dịch về chúng còn hạn chế.

Mặt khác, phí giao dịch của chúng thường khá cao.

Ngoài ra, các khoản đầu tư thay thế có tính thanh khoản khá thấp so với các tài sản thông thường.

Ví dụ: các nhà đầu tư có thể thấy việc bán một chai rượu có 80 năm tuổi khó khăn hơn nhiều so với 1,000 cổ phiếu của Vinamilk hay FPT, do số lượng người mua hạn chế.