Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày (ADTV) là số lượng trung bình được giao dịch trong một ngày của một cổ phiếu nhất định.

Hầu hết nhà giao dịch thích cổ phiếu có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lớn, vì khi đó, việc vào và thoát khỏi các vị thế sẽ dễ dàng hơn. Tài sản có khối lượng thấp có ít người mua và người bán hơn, do đó có thể khó vào hoặc thoát ở mức giá mong muốn.

Khi khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể, điều đó cho thấy rằng cổ phiếu đang thu hút nhiều sự quan tâm hơn từ nhà đầu tư và ngược lại.


Xem thêm:

Làm sao để định giá cổ phiếu

Những rủi ro khi đầu tư cổ phiếu