Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thanh toán một lần

Thanh toán một lần (Bullet Repayment) là một hình thức thanh toán một lần cho toàn bộ số tiền nợ còn lại. Hình thức thanh toán một lần thường được sử dụng cho các khoản vay có mức lãi suất thấp, thời hạn ngắn hoặc các khoản vay đầu tư có dòng tiền không ổn định.

Thanh toán một lần thường được áp dụng cho trái phiếu trả một lần (gọi là Bullet Bonds) hoặc một số loại khoản vay tài chính, thường trong các trường hợp mà người vay kỳ vọng có nguồn tài trợ hoặc thu nhập lớn đủ để trả toàn bộ số tiền nợ khi đáo hạn.

Điều này có thể trong trường hợp các dự án đầu tư lớn, giao dịch bất động sản, hoặc kế hoạch tài chính mà họ tin rằng sẽ tạo ra lợi nhuận đủ lớn để trả toàn bộ nợ vào thời điểm đáo hạn. 

Thanh toán một lần mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đi kèm với rủi ro. Lợi ích chính là sự linh hoạt và khả năng sử dụng vốn một cách hiệu quả trong thời gian khoản vay hoặc đầu tư. Tuy nhiên, áp lực trả lãi lớn tại thời điểm đáo hạn tạo ra thách thức tài chính nếu không có đủ tiền mặt để trả nợ.


Xem thêm:

Học đầu tư trái phiếu

App đầu tư trái phiếu