Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thỏa thuận mua lại

Thỏa thuận mua lại, hay còn được gọi là giao dịch repo, là một loại hợp đồng thỏa thuận mua bán chứng khoán chính phủ nhằm mục đích huy động vốn ngắn hạn. Hiểu đơn giản, đây là một hình thức vay ngắn hạn nhanh chóng.

Cụ thể, một nhà đại lý sẽ bán chứng khoán chính phủ cho các nhà đầu tư, thường là qua đêm, và mua lại chúng vào ngày hôm sau với giá cao hơn một chút.

Repos cũng có thể có kỳ hạn kéo dài đến 1-2 năm; nhưng phần lớn kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống. Repos là một hình thức đầu tư khá an toàn về mặt rủi ro tín dụng bởi chúng được đảm bảo bằng chứng khoán phát hành bởi Chính phủ.

Đây cũng là một công cụ phổ biến đối với ngân hàng trung ương nhằm điều chỉnh cung tiền trong nền kinh tế.

Khi các ngân hàng trung ương của chính phủ mua lại chứng khoán từ các nhà đầu tư, chủ yếu là các ngân hàng tư nhân, họ sẽ mua lại với mức chiết khấu, được gọi là lãi suất repo. Giống với lãi suất cơ bản, lãi suất repo được quy định bởi các ngân hàng trung ương.

Việc lãi suất repo giảm sẽ thúc đẩy các ngân hàng bán lại chứng khoán cho chính phủ để đổi lấy tiền mặt. Điều này sẽ làm tăng cung tiền có sẵn trong nền kinh tế chung.

Ngược lại, bằng cách tăng lãi suất repo, các ngân hàng trung ương có thể giảm cung tiền một cách hiệu quả bằng cách không khuyến khích các ngân hàng bán lại các chứng khoán này, mà thậm chí còn mua thêm nếu có thể.