Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Cung tiền

Lượng cung tiền tệ, hoặc cung tiền (Money supply), là tổng lượng tiền và những công cụ có thanh khoản khác trong nền kinh tế của một quốc gia.

Các loại tiền được tính trong cung tiền là tiền mặt, đồng xu, tiền tệ, các tài khoản tiền gửi có/không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. Nhà nước là nơi phát hành tiền mặt và các loại đồng xu.

Các nhà kinh tế thường phân tích lượng cung tiền và xây dựng các chính sách xoay quanh lượng cung tiền tệ tại một thời điểm thông qua việc kiểm soát lãi suất và tăng hoặc giảm lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ.