Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Ngân hàng trung ương

Ngân hàng trung ương (NHTW) là ngân hàng đứng đầu của một quốc gia. Đây là tổ chức tài chính duy nhất có đặc quyền kiểm soát việc phát hành tiền mặt, điều tiết nguồn cung tín dụng trong nền kinh tế.

Qua đó có khả năng tác động đến tình hình tiền tệ của quốc gia cũng như các yếu tố vĩ mô để nhằm duy trì khả năng tăng trưởng của nền kinh tế đó một cách bền vững.

Ngân hàng Trung ương của Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặc dù một số NHTW là thuộc cơ quan chính phủ, nhưng nhiều NHTW trên thế giới thường không phải là cơ quan chính phủ, mà là một tổ chức tài chính độc lập về mặt chính trị, như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Hoạt động điển hình của các NHTW điều tiết cung cầu tiền của nên kinh tế thông qua việc điều chỉnh lãi suất, tăng lãi suất để làm giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và kìm hãm lạm phát; hoặc ngược lại, giảm lãi suất nhằm tạo đà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các hoạt động công nghiệp và nhu cầu chi tiêu của người dân.

Đối với hệ thống các ngân hàng, NHTW đưa ra quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc, yêu cầu về vốn, và đồng thời giữ vai trò quan trọng khi là người cho vay cuối cùng đối với các tổ chức tín dụng nếu gặp khó khăn về tài chính.