Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp “tự thân vận động”

Phương pháp “tự thân vận động” (Bootstrapping) đề cập đến việc một người thành lập công ty với số vốn rất nhỏ của mình.

Người khởi nghiệp này được xem là đang “bootstrapping” hay “tự thân vận động” khi cố gắng xây dựng một công ty từ tài chính cá nhân hay doanh thu từ hoạt động của công ty mới, mà không nhận hỗ trợ, đầu tư từ bên ngoài.

Việc một số công ty sử dụng bootstrapping xuất phát từ việc họ thiếu kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh, huy động vốn cũng như chưa quảng bá sản phẩm của mình một cách sâu rộng đến với các bên đối tác, các nhà cung cấp.

Hình thức này cho phép nhà thành lập công ty nắm quyền kiểm soát và quản lý độc lập nguồn vốn công ty, tập trung hoàn toàn vào các khía cạnh kinh doanh chính, như bán hàng, phát triển sản phẩm, xây dựng cơ sở khách hàng...

Tuy nhiên, nó cũng có thể gia tăng áp lực về mặt tài chính đối với họ, điều này trái ngược với các hình thức huy động vốn thông qua nhà đầu tư thiên thần hay các bên cung cấp vốn đầu tư mạo hiểm.

Ngoài ra, trong tài chính đầu tư, bootstrapping là một phương pháp xây dựng đường cong lãi suất giao ngay (spot rate) cho trái phiếu không lãi suất.

Phương pháp này về cơ bản được sử dụng để lấp đầy khoảng cách giữa lợi tức của chứng khoán Kho bạc.

Ví dụ: Vì tín phiếu kho bạc do chính phủ cung cấp không có sẵn cho mọi khoảng thời gian, phương pháp bootstrapping được sử dụng để điền vào các số liệu còn thiếu để tạo ra đường cong lợi suất.

Phương pháp bootstrap sử dụng phép nội suy để xác định lợi suất cho chứng khoán trái phiếu kho bạc với các kỳ hạn khác nhau.