Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI là các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với 2 loại hình chủ yếu là: Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài và Doanh nghiệp liên doanh đơn vị trong nước với các nhà đầu tư nước ngoài. Hiện nay, với bối cảnh hội nhập kinh tế, loại hình doanh nghiệp này ngày càng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Một số ngành thâm dụng lao động, công nghiệp chế biến, chế tạo trong nước như dệt may, đóng giày, thủy sản… cũng đạt được những công nghệ thuộc loại trung bình tiên tiến ở khu vực.

Theo thống kê, trong 10T/2023, vốn FDI vào Việt Nam nhiều nhất ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt gần 18.84 tỷ USD, chiếm gần 73.1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45.8% so với cùng kỳ.

FDI giúp tạo môi trường thuận lợi, cơ hội phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước.