Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lạm phát đình trệ

Lạm phát đình trệ là giai đoạn thể hiện sự tăng trưởng kinh tế chậm và tỷ lệ thất nghiệp tương đối cao, kèm với lạm phát gia tăng và GDP sụt giảm.

Việc kiểm soát lạm phát đình trệ là khá phức tạp do nó xảy ra cùng lúc suy thoái lẫn lạm phát, là hai yếu tố khá ngược nhau.

Trong khi suy thoái là lúc xảy ra tăng trưởng âm, giá cả hàng hoá đi xuống do nguồn cung nhiều hơn cầu, và tỷ lệ thất nghiệp cao do việc sản xuất bị đình trệ.

Còn lạm phát là khi giá cả hàng hoá tăng cao do cung tiền trong thị trường quá nhiều khiến đồng tiền bị mất giá. Do đó, việc kiểm soát riêng lẻ từng điều kiện có thể khiến điều kiện khác trầm trọng hơn.

Việc chống lạm phát đình trệ sẽ tuỳ thuộc vào tư tưởng của một nền kinh tế đó.

Ví dụ như là nếu họ trọng tiền hơn thì các chính sách tiền tệ sẽ được áp dụng như là tăng lãi suất để giảm cung tiền và làm giảm chi tiêu tổng thể để chống lạm phát.

Nhưng sau đó cũng phải thông qua chính sách nới lỏng, như là bơm tiền ra lại thị trường, để khuyến khích tăng trưởng.

Còn ngược lại nếu họ trọng trường phái tự do, họ sẽ để nền kinh tế tự điều chỉnh về mức hợp lý, theo một chu kỳ kinh tế từ mở rộng tới giai đoạn đáy.


Xem thêm: Các bước cơ bản đầu tư chứng khoán