Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Lợi nhuận/ Tổn thất kinh tế

Lợi nhuận/ Tổn thất kinh tế (Economic benefit/loss) là sự chênh lệch, có thể đo lường bằng tiền, giữa doanh thu nhận được từ việc cung cấp sản phẩm ra thị trường và chi phí sản xuất để tạo ra thành phẩm đó của một doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí cơ hội.

Lợi nhuận kinh tế = Doanh thu - Chi phí thực - Chi phí cơ hội

Lợi nhuận kinh tế cho thấy doanh nghiệp đạt được sự hiệu quả trong kinh doanh, chiếm thị phần cao trên thị trường từ đó thể hiện tiềm năng phát triển trong tương lai.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp có chi phí cao hơn doanh thu đạt được từ hoạt động kinh doanh, thì được coi là đang chịu tổn thất kinh tế, có thể đến từ sự sụt giảm trong giá trị hàng hóa, tài sản hoặc chịu tác động gián tiếp từ thiệt hại trong nền kinh tế.

Nắm bắt được tổng quan lợi nhuận hay tổn thất kinh tế của một doanh nghiệp có thể giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác và có thể tối thiểu hóa các rủi ro có thể gặp.