Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Room tăng trưởng tín dụng

Room tín dụng là hạn mức cho vay của một ngân hàng.  Mỗi năm, NHNN sẽ công bố room tín dụng cho toàn hệ thống ngân hàng để quy định mức độ tăng trưởng tín dụng tối đa. Thường room tăng trưởng tín dụng của một ngân hàng thay đổi theo từng năm, giao động mưc 12-25%. 

Khi ngân hàng hết room tăng trưởng tín dung được NHNN quy định trước đó sẽ không thể cho vay được nữa. Một số ngân hàng có các chỉ tiêu tài chính tốt, bao gồm tăng trưởng casa tốt và tỉ lệ nợ xấu thấp, họ có thể trình xin NHNN nới room tín dụng.

Nới room tín dụng giúp ngân hàng có khả năng tăng trưởng tin dụng và loan book, doanh nghiệp huy động được vốn, để đầu tư và góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nới room tín dụng cũng có thể gây tiêu cực cho nền kinh tế khi cung tiền được bơm vào nền kinh tế quá dồi dào, khiến giá cả hàng hóa tăng cao dẫn đến lạm phát.