Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng (Credit risk) là xác suất xảy ra tổn thất tài chính do người đi vay không trả được nợ. Về cơ bản, rủi ro tín dụng đề cập đến rủi ro người cho vay không thể nhận được tiền gốc và lãi còn nợ, dẫn đến sự gián đoạn dòng tiền và tăng chi phí thu nợ. Người cho vay có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng bằng cách phân tích các yếu tố về uy tín tín dụng của người đi vay, chẳng hạn như mức nợ hiện tại và thu nhập của họ cũng như tình trạng việc làm. Mặc dù không thể biết chính xác ai sẽ vi phạm nghĩa vụ, việc đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng đúng cách có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng của tổn thất.

vay thương mạioặc khu vực pháp lý và dựa trên việc người đi vay là cá nhân hay doanh nghiệp. Khi cho vay cá nhân, chủ nợ sẽ muốn biết tình hình tài chính của người đi vay như tài sản, các khoản nợ khác, thu nhập và lịch sử tín dụng của họ như thế nào. Cho vay cá nhân có xu hướng dựa vào sự đảm bảo cá nhân và tài sản thế chấp.

Bên cạnh đó, các khoản vay thương mại thường phức tạp hơn vì khách hàng doanh nghiệp thường vay số tiền lớn hơn. Đánh giá rủi ro của người vay thương mại đòi hỏi nhiều kỹ thuật định tính và định lượng như

- Hiểu những gì đang diễn ra trong môi trường kinh doanh và nền kinh tế chung.  

- Phân tích ngành nghề mà người đi vay hoạt động  

- Đánh giá bản thân doanh nghiệp - bao gồm lợi thế cạnh tranh và chiến lược tăng trưởng của ban quản lý 

- Phân tích và hiểu rõ đội ngũ quản lý và quyền sở hữu.