Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Thị trường vốn

Thị trường vốn (Capital market) là một bộ phận quan trọng trong lĩnh vực tài chính, là nơi trao đổi vốn từ những nhà cung cấp vốn đến những bên có nhu cầu.

Nói cách khác, người vay vốn sẽ tìm tới thị trường vốn khi họ chưa có nguồn tiền để trang trải cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, mở rộng sản xuất kinh doanh dài hạn.

- Nhà cung cấp vốn là các chủ thể có vốn dư dả và chưa có nhu cầu sử dụng vốn trong ngắn hạn, thường bao gồm các ngân hàng hoặc cá nhân trong xã hội.

- Người có nhu cầu vay vốn là chính phủ, các doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Thị trường vốn được chia làm 2 loại chính:

Thị trường sơ cấp

Thị trường thứ cấp

Thị trường vốn có thể huy động dòng tiền nhàn rỗi một cách nhanh chóng, tạo cơ hội cho người cung cấp vốn kiếm lời với nhiều mức lãi suất ưu đãi.

Bên cạnh đó, thị trường vốn có tính thanh khoản cao, các bên có thể mua/ bán các công cụ tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh) một cách dễ dàng với mức độ an toàn khá cao.