Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Trung gian tài chính

Trung gian tài chín (Financial intermediary) đề cập đến các tổ chức hoặc cá nhân đóng vai trò là người trung gian trong các giao dịch tài chính, bao gồm các ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm và các quỹ tín dụng.

Với chức năng cơ bản là “người dẫn vốn”, các trung gian tài chính được phát triển nhằm thúc đẩy tính thanh khoản thị trường thông qua việc thu hút nguồn tài chính từ nhiều nơi và phân bổ chúng một cách hiệu quả đến những người có nhu cầu về vốn.

Các giao dịch tại trung gian tài chính được vận hành một cách trơn tru góp phần thúc đẩy lợi ích kinh tế theo quy mô, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và các cá nhân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Qua đó, tạo phần đóng góp lớn vào tăng trưởng nền kinh tế nói chung.

Ví dụ: một ngân hàng huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi, và sử dụng số tiền đó cho người khác vay.

Chênh lệch giữa lãi suất thanh toán cho các khoản tiền gửi và lãi suất tính cho người đi vay là lợi nhuận của ngân hàng.

Trong trường hợp này, hai bên người cho vay và người đi vay giao dịch thông qua tổ chức trung gian là các ngân hàng.