Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Quỹ của các quỹ

Quỹ của các quỹ (Fund of funds, FOF) là là một phương tiện đầu tư, theo đó quỹ đầu tư sẽ đặt tiền của mình vào danh mục đầu tư của các quỹ khác thay vì đầu tư trực tiếp vào bất kỳ cổ phiếu, trái phiếu hoặc chứng khoán riêng lẻ nào.

Chiến lược đầu tư vào quỹ của các quỹ nhằm đạt được sự đa dạng hóa và phân bổ tài sản vào nơi mà các nhà đầu tư có thể tiếp cận rộng hơn với thị trường, cũng như nhằm giảm thiểu rủi ro so với đầu tư trực tiếp vào từng loại chứng khoán.

FOFs thường đầu tư vào các quỹ tương hỗ và quỹ phòng hộ.

Dịch vụ quản lý tài sản của FOFs thường có tính chuyên môn cao, được cung cấp bởi các chuyên gia quản lý quỹ chuyên nghiệp.

Do vậy, chúng thường yêu cầu một mức chi phí cao hơn các quỹ tương hỗ thông thường, nhưng cũng cho phép nhà đầu tư tiếp cận với số vốn ban đầu nhỏ.