Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Chi phí sinh hoạt

Chi phí sinh hoạt (Costs of living) là số tiền cần thiết để trang trải các chi phí cơ bản như nhà ở, thực phẩm, thuế và chăm sóc sức khỏe tại một địa điểm cụ thể (như thành phố hay quốc gia) và trong khoảng thời gian nhất định.

Chi phí sinh hoạt thường được sử dụng để so sánh mức độ đắt đỏ của cuộc sống ở một thành phố này so với một thành phố khác, và nó thường gắn liền với tiền lương.

Ví dụ: nếu chi phí sống ở TP. HCM cao hơn so với các tỉnh thành lân cận, thì mức lương ở đó cũng sẽ thường cao hơn để người dân ở đó có thể có đủ khả năng chi trả cho các sinh hoạt đời sống hàng ngày.

Khi có lạm phát, thì chi phí sinh hoạt càng trở nên đắt đỏ hơn.