Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Hiểu biết tài chính

Hiểu biết về tài chính (Financial literacy) là khả năng hiểu và sử dụng hiệu quả các kỹ năng tài chính cơ bản, bao gồm quản lý tài chính cá nhân, lập ngân sách, phân bổ tài sản, đầu tư và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Hiểu biết về tài chính cơ bản là nền tảng quan trọng trong việc quản lý tiền bạc, và đó là một hành trình học tập lâu dài.