Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Phương pháp tính thuế thu nhập cả năm

Phương pháp tính thuế thu nhập cả năm (Annualized Income Installment Method) là một phương pháp tính thuế dành cho những người nộp thuế không có thu nhập đều đặn trong năm, chẳng hạn như lương hàng tháng.

Phương pháp này cho phép người nộp thuế ước tính số thuế phải trả theo từng kỳ trả góp dựa trên thu nhập kiếm được trong mỗi kỳ.

Thu nhập kiếm được trong mỗi kỳ sẽ được nhân lên để tạo ra một mức thu nhập hàng năm giả định, và số thuế sẽ được tính trên mức thu nhập đó.

Sau đó, số thuế sẽ được nhân với một tỷ lệ phần trăm áp dụng để xác định số tiền trả góp cần thiết.

Phương pháp này giúp người nộp thuế tránh bị phạt vì thanh toán thiếu hoặc trả quá nhiều thuế khi thu nhập của họ không ổn định trong năm.