Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Khoản vay xây dựng

Khoản vay xây dựng (Construction loan) là khoản vay ngắn hạn dùng để tài trợ cho việc xây dựng một ngôi nhà hoặc một dự án bất động sản. Người xây dựng hoặc người mua nhà vay một khoản vay xây dựng để trang trải chi phí xây dựng dự án trước khi nhận được nguồn vốn dài hạn. Vì được coi là tương đối rủi ro nên các khoản vay xây dựng thường có lãi suất cao hơn các khoản vay thế chấp truyền thống.

Thời hạn ban đầu của khoản vay xây dựng thường kéo dài một năm hoặc ít hơn, trong thời gian đó bạn phải hoàn thành dự án. Vì các khoản vay xây dựng thực hiện theo thời gian ngắn và phụ thuộc vào tiến độ của dự án nên bạn phải cung cấp cho người cho vay lịch trình xây dựng, kế hoạch chi tiết và ngân sách thực tế. Dựa vào đó, người cho vay sẽ giải ngân vốn ở các giai đoạn khác nhau của dự án, thường là trực tiếp cho nhà thầu.

Các công ty cung cấp khoản vay xây dựng thường yêu cầu như sau:  

- Bạn sẽ cần ổn định tài chính và cung cấp bằng chứng về thu nhập đủ để trả khoản vay. 

- Người cho vay sẽ muốn bạn làm việc với một công ty xây dựng và kiến trúc sư uy tín để đưa ra kế hoạch và tiến độ chi tiết.  

- Người cho vay muốn chắc chắn rằng ngôi nhà đó xứng đáng với số tiền họ cho bạn vay bằng cách định giá, đánh giá bản thiết kế, giá trị lô đất và các chi tiết khác. Ngôi nhà có thể sẽ được dùng làm tài sản thế chấp khi việc xây dựng hoàn tất.