Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Tài khoản vãng lai

Trong ngân hàng, tài khoản vãng lai (Checking account) là một tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính với mục đích cung ứng một cách nhanh chóng và an toàn phương tiện tiếp cận thường xuyên với tới các sản phẩm tiền gửi theo nhu cầu, thông qua một loạt các kênh các nhau. Vì thế, tài khoản này có tên khác là Tài khoản thanh toán hay Tài khoản giao dịch.

Tài khoản vãng lai cho phép chủ tài khoản thực hiện giao dịch thông qua tiền mặt, séc, chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ ATM,…

Không giống với tài khoản tiết kiệm với lý do chủ yếu để gửi tiền là sinh lãi, chức năng chính của tài khoản vãng lai là giao dịch, vì thế hầu hết các tài khoản vãng lai hoặc là không trả tiền lãi, hoặc là trả ở mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với tài khoản tiết kiệm. Tuy nhiên, lãi suất tài khoản vãng lai ở các tổ chức tài chính có thể cao hơn ngân hàng. Tại Hoa Kỳ, tiền gửi trong tài khoản vãng lai tại ngân hàng được Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đảm bảo lên đến 250,000 USD cho mỗi cá nhân gửi tiền, nghĩa là nếu bạn có ít hơn số tiền đó và ngân hàng của bạn phá sản, tiền của bạn sẽ được an toàn.