Tititada Academy Logo
Tìm kiếm

Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng

Bài kiểm tra sức chịu đựng của ngân hàng (Bank Stress Test) là một bài phân tích được thực hiện theo các kịch bản kinh tế bất lợi giả định, chẳng hạn như suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng thị trường tài chính.

Các bài kiểm tra này được thiết kế nhằm xác định liệu ngân hàng có đủ vốn để chịu được cú sốc kinh tế tiêu cực hay không.

Để xác định sức khỏe tài chính của các ngân hàng, bài kiểm tra thường tập trung vào một số lĩnh vực chính, như rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản.

Tại Hoa Kỳ, các ngân hàng có tài sản từ 50 tỷ đô la trở lên được yêu cầu phải trải qua các bài kiểm tra căng thẳng nội bộ được thực hiện bởi các nhóm quản lý rủi ro của chính họ và Cục Dự trữ Liên bang.